ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
756
เดือนที่แล้ว
1,185
ปีนี้
1,941
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
12,616
ไอพี ของคุณ
35.173.57.84


27 มกราคม 2563

26 ตุลาคม 2562

01 ตุลาคม 2562

20 มิถุนายน 2562

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิตนเองและผู้อื่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

31 พฤษภาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 และให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
https://drive.google.com/open?id=1ijXFtMgHQ8aPlIJpekz299SgK0TFe42z 
https://drive.google.com/open?id=1gHe3356_WGXcoQJlDn0fF5EvWhCiX3vY

20 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วันดินโลก" (World Soil Day) เทศบาลตำบลท่าข้ามโดยนายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรม นากล้าโยน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) ที่ประชุมองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม

05 ธันวาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต. กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญพระราชกระแสชมเชยและมอบกระเช้าพระราชทาน ให้แก่นายนายบุญยก เพ็ญนุ่น จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประธานชุมชนที่ 2 สะพานขาวร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อทำสาธารณะประโยชน์ต่อแผ่นดิน สืบไป โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

21 พฤศจิกายน 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประธานสภาวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ ตำบล และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดนประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 61 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

09 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
นายมานพ ปัทมาลัย ประธานสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร
นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

08 พฤศจิกายน 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ตุลาคม 2561

ชมรมผู้สูงอายุของเรามีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเลือกทำได้ทุกวันครับ โดยมีกิจกรรมให้เลือกทำได้ ดังต่อไปนี้
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 น. - 17.30 น. กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30 น. -12.00 น. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีด เหรียญโปรยทาน ไม้สวรรค์ และสบู่สมุนไพร
ทุกวันอังคารของทุกเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

บุตรหลานที่ประสงค์ให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า มาร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดการได้เลยครับ สิ่งที่ท่านได้เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ
-สุขภาพร่างกายที่ดี
-มีสุขภาพจิตที่ดี
-ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน
-มีการให้ความรู่้ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงวัย
-มีการแนะนำดูแลในเรื่องสุขภาพจาก เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
-ไม่เป็นโรคซึมเศร้า
ฯลฯ


เรามีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกวัน เวลา และกิจกรรม ที่เหมาะสมกับตนเอง รองรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้บ่อยๆ หรือใครที่สุขภาพแข็งแรง

24 กรกฎาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

19 มิถุนายน 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)