ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
492
เดือนที่แล้ว
488
ปีนี้
2,795
ปีที่แล้ว
1,363
ทั้งหมด
4,159
ไอพี ของคุณ
3.87.147.184


ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 และให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
https://drive.google.com/open?id=1ijXFtMgHQ8aPlIJpekz299SgK0TFe42z 
https://drive.google.com/open?id=1gHe3356_WGXcoQJlDn0fF5EvWhCiX3vY

20 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วันดินโลก" (World Soil Day) เทศบาลตำบลท่าข้ามโดยนายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรม นากล้าโยน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) ที่ประชุมองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม

05 ธันวาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต. กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญพระราชกระแสชมเชยและมอบกระเช้าพระราชทาน ให้แก่นายนายบุญยก เพ็ญนุ่น จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประธานชุมชนที่ 2 สะพานขาวร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อทำสาธารณะประโยชน์ต่อแผ่นดิน สืบไป โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

21 พฤศจิกายน 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประธานสภาวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ ตำบล และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดนประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 61 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

09 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
นายมานพ ปัทมาลัย ประธานสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร
นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

08 พฤศจิกายน 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ตุลาคม 2561

ชมรมผู้สูงอายุของเรามีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเลือกทำได้ทุกวันครับ โดยมีกิจกรรมให้เลือกทำได้ ดังต่อไปนี้
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 น. - 17.30 น. กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30 น. -12.00 น. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีด เหรียญโปรยทาน ไม้สวรรค์ และสบู่สมุนไพร
ทุกวันอังคารของทุกเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

บุตรหลานที่ประสงค์ให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า มาร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดการได้เลยครับ สิ่งที่ท่านได้เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ
-สุขภาพร่างกายที่ดี
-มีสุขภาพจิตที่ดี
-ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน
-มีการให้ความรู่้ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงวัย
-มีการแนะนำดูแลในเรื่องสุขภาพจาก เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
-ไม่เป็นโรคซึมเศร้า
ฯลฯ


เรามีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกวัน เวลา และกิจกรรม ที่เหมาะสมกับตนเอง รองรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้บ่อยๆ หรือใครที่สุขภาพแข็งแรง

24 กรกฎาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

19 มิถุนายน 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)