ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
2,009
ปีนี้
19,425
ปีที่แล้ว
20,884
ทั้งหมด
50,984
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91

ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แทนระบบเดิม,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
08 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานกู้ชีพกู้ภัยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าข้าม ออกรับผู้ป่วยเป็นเพศหญิง เนื่องจากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก  นำส่งรพ.ชนแดน,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
08 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานกู้ชีพกู้ภัยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าข้าม ออกรับผู้ป่วยติดเตียงเป็นเพศชาย เนื่องจากมีอาการต่อมลูกหมากโต  นำส่งรพ.ชนแดน,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
06 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานกู้ชีพกู้ภัยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าข้าม ออกรับผู้ป่วยติดเตียงเป็นเพศชาย เนื่องจากมีอาการลิ้นแข็ง จุกหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว นำส่งรพ.ชนแดน,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
30 กันยายน 2564

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๕๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙),เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
30 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคชนแดน วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. น้ำประปาจะหยุดไหล เนื่องจากติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง กปภ.สาขาชนแดน ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
27 กันยายน 2564

แจ้งประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ขอให้ผู้ที่จะติดต่อราชการใช้เฉพาะเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริงเท่านั้น ไม่ต้องนำภาพถ่ายสำเนาเอกสารมาเป็นหลักฐานด้วย โดยเทศบาลตำบลท่าข้ามจะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายภาพสำเนาเอกสารเอง,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
13 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคชนแดน วันที่ 13, 15 และ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 18.00 น. น้ำประปาจะหยุดไหล เนื่องจากประสานท่อจ่ายน้ำเมนรอง ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
10 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอขอบพระคุณ คุณบุญกอง เพชรมา ที่บริจาคชุด PPE ชุด CPE พัดลม และถุงสวมเท้า ให้กับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
08 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคชนแดน วันที่ 6, 8 และ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. น้ำประปาจะหยุดไหล เนื่องจากประสานท่อจ่ายน้ำเมนรอง ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
07 กันยายน 2564

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับการบริจาคน้ำดื่ม จำนวน ๑๕ แพ็ค จากนางบุญช่วย ศรีสมุทร โดยมอบหมายให้ น.ส.มนัสนันท์ ขจรศักดิ์หิรัญ เป็นผู้มอบแทน เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยหรือมอบให้แก่ผู้กักตัว,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
31 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอบคุณร้านGgชานมไข่มุก สาขาชนแดน ที่มอบ ขนมทานเล่น ให้กับพนักงานและผู้ที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
26 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอขอบพระคุณ คุณบี และครอบครัว จากร้านวิชิตการเกษตร ที่นำสิ่งของและอาหารสำเร็จรูป มามอบให้กับพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อสม. และผู้ที่กักตัวในสถานการณ์โควิด-19 ,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
25 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอขอบพระคุณชมรมออกกำลังกายยามเย็น ที่บริจาคเงิน ขนมทานเล่นและนม ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
21 สิงหาคม 2564

วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. อำเภอชนแดนทั้งหมด แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานในบางช่วงขณะ เนื่องจากการไฟฟ้าอำเภอชนแดน ดับไฟเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการไช้ไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
20 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (131 รายการ)