ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
480
เดือนที่แล้ว
1,695
ปีนี้
12,423
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
23,098
ไอพี ของคุณ
18.207.108.191ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวัน พุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖ : ๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าตลาดสด

 
11 สิงหาคม 2563

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ บริเวณวัดศิริรัตน์วนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

05 สิงหาคม 2563

ประกาศอนุกรรมการจังหวัดเพชรบูรณ์,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

ประกาศอนุกรรมการจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมิินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริิมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)

16 มิถุนายน 2563

ประกาศอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

ประกาศอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง บัชชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มเติม)

16 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญ ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญ ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่าน ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/vc0g8m

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

05 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
25 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1168 /2563

ผ่อนปรนการบังคับใช้บางมาตรการ เริ่ม 17 พ.ค. 63 เช่น ช่วงเวลาเคอร์ฟิวปรับเปลี่ยนเวลามาเป็น 23.00 - 04.00 น. ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดแบบมีข้อห้าม ตั้งแต่ 10.00 น. – 20.00 น. แต่ยังคงความเข้มงวดทุกมาตรการป้องกันควบคุมโรค

กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ยังคงให้ถือปฏิบัติจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครอง ให้เพิ่มความเข้มงวด จุดตรวจ จุดคัดกรอง จุดสกัด ด่านเคอร์ฟิว

ทุกมาตรการ ถ้าไม่พบมีการติดเชื้อจะสามารถขยายการผ่อนปรนกิจกรรมอื่นๆ ได้ ที่ผ่านมาชาวเพชรบูรณ์ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม “เน้นย้ำ การ์ดอย่าตก”

ตามประกาศท้ายนี้

18 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
18 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
08 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
07 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
05 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
29 เมษายน 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
28 เมษายน 2563

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563,เทศบาลตำบลท่าข้าม,

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดระยะเวลา 67 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,450 แห่ง และเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ยังได้มีการจัดตั้ง “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ในระยะแรกของการจัดตั้งเทศบาลได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องการสุขาภิบาลและโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชนเมือง ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเทศบาลมากขึ้น ทำให้เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตายโดยเฉพาะการเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ปัจจุบันมีเทศบาลจำนวนมากเป็นองค์กรต้นแบบที่ดี มีนวัตกรรมการพัฒนา จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรมโปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและความคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นในรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้แนวคิดและหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนคนท้องถิ่น

24 เมษายน 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าข้าม,
17 เมษายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)