ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
480
เดือนที่แล้ว
1,695
ปีนี้
12,423
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
23,098
ไอพี ของคุณ
18.207.108.191

นางอรอนงค์ นนธราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวพลอยชมพู ทับเอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบััติการ


นายปรมัตถ์ เพชรบังเกิด
นักพัฒนาชุมชน ป.ก.


นายอนิรุต อรุณเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายเอกชัย แสวงทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายสมนึก ดีผาด
นักจัดการงานทั่่วไป ป.ก.


นายวริษฐา พิมเเสนา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายก้องบำเพ็ญ ชาวสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์นายวรินทร ธรรมประเสริฐ
พนักงานดับเพลิงนางประนอม สุขพิสาร
คนงานทั่วไปนางสาวราตรี จรูญวิทยา
คนงานทั่วไปนางสาวอุทุมพร แก้วมล
คนงานทั่วไปนายสมชาติ จันทร์เทพ
คนงานประจำรถขยะนายใหญ่ ศรีสมุทร
คนงานประจำรถขยะ