ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
108
เดือนที่แล้ว
3,468
ปีนี้
20,244
ปีที่แล้ว
25,888
ทั้งหมด
77,691
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

นายสุมิตร โพธิ์์สะอาด
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม


นางอรอนงค์ นนธราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายเอกชัย แสวงทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวพลอยชมพู ทับเอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบััติการ


นายปรมัตถ์ เพชรบังเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบััติการ


นายสมนึก ดีผาด
นักจัดการงานทั่่วไปปฏิบััติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียน


นายใหญ่ ศรีสมุทร
คนงานประจำรถขยะ


นายวรินทร ธรรมประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายก้องบำเพ็ญ ชาวสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์นางประนอม สุขพิสาร
คนงานทั่วไปนางสาวราตรี จรูญวิทยา
คนงานทั่วไปนางสาวอุทุมพร แก้วมล
คนงานทั่วไป