ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
1,185
ปีนี้
2,421
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
13,096
ไอพี ของคุณ
34.239.151.158


โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (วัดธรรมยาน) เป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอนที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

29 กันยายน 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในโครงการปราชญ์ชาวบ้าน(ตะไคร้หอมไล่ยุง และโดนัทจิ๋ว) มาสอนวิธีการทำ เพื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้ในชีวิตประจำวัน และได้นำขนมโดนัทจิ๋วและแซนวิซแจกให้กับเด็กๆรับประทาน  เด็กๆมีความสุขในการรับประทานมากเลยค่ะ

11 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ภูเขาหินปะการัง) การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่สำคัญ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

29 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโครงการวันเกียรติยศ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบระดับพัฒนาการอนุบาล 3 ขวบ  และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย ที่ร่วมกันปฏิบัติงานมาในปีการศึกษา 2561  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกประสาน  จรรยารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มาเป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ได้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง และมีขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อค่ะ

28 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามปิดทำความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก หลังจากที่ได้ตรวจพบมีนักเรียนภายในศูนย์ฯ เป็นโรคมือ เท้า ปาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการติดต่อกันของโรคจากเด็กนักเรียน  ในครั้งนี้ได้ทำความสะอาดทั้งของเล่น อุปกรณ์ของใช้ต่างๆภายในศูนย์ เพื่อให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้โรคมือ เท้า ปาก กับมาเป็นอีกค่ะ  ในโอกาสนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามต้องขอขอบคุณฉวีวรรณ  กริมไช  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก  คุณสุภาพร  แน่นอุดร  นักวิชาการสุขาภิบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ได้มาให้คำแนะนำและมาช่วยทำความสะอาดค่ะ

25 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม  ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  วัดพระพุทธบาทชนแดน  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนานักเรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ - อารมณ์และสังคม และยังเเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยค่ะ

12 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในโครงการปราชญ์ชาวบ้าน (สบู่สมุนไพรใส่ใจสุขภาพ) มาสอนวิธีการทำสบู่ไว้ใช้ในครัวเรือน และในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และผู้ปกครองค่ะ 

25 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโรงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (วัดศิริรัตนวนาราม)(ในโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ "วิถีพุทธ" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกประสาน  จรรยารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน  ทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  และศึกษา เรียนรู้ สถานที่ต่างๆภายในวัดศิริรัตนวนารามค่ะ

18 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)  โดยส่งชุดการแสดงเข้าร่วม 2 ชุดการแสดง   1. ชุดการแสดงเต่างอย  และ 2. ชุดการแสดงรักข้ามคลอง  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสมอีกด้วย

11 มกราคม 2562

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมสืบทอดประเพณีต่อไปค่ะ

04 มกราคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมและหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ของวันขึ้นปีใหม่ (วันคริสต์มาส) ของชาวต่างชาติและสามารถเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเองได้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีความสนุก ตื่นเต้นในการทำกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดขึ้นมา และในโอกาสนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง ทุกท่านที่นำขนมมามอบให้เด็กๆในครั้งนี้ค่ะ

25 ธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้ชี้แจงและอธิบายการจัดกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ค่ะ

13 ธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม คำนึงถึงสุขภาพช่องปากของนักเรียน เพราะในช่วงวัย อายุ 2 - 3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพฟัน ให้แข็งแรงและไม่ให้เกิดฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ได้ส่งบุคคลากรมาทำการเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็กนักเรียนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุภายในเด็กเล็กค่ะ

14 พฤศจิกายน 2561

โครงการเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์  "วิถีพุทธ" เพื่อให้เด็กๆได้รับรู้ถึงหลักธรรม คำสอน และวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เมื่อไปทำบุญที่วัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาพรประกิจ กิจติ มโน เจ้าอาวาสวัดศิริรัตนวนาราม มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในครั้งนี้ค่ะ

19 กันยายน 2561

นางรุ่งทิพย์  จิตรสำราญ  ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเดินทาง เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 10  วันที่ 9 - 11 กันยายน  2561 โดยเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและอาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4000 ที่นั่ง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้แข่งขันต่อจากระดับภาคเหนือ ไปสู่ระดับประเทศ 1 รายการ คือ 1. การประกวดแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ

12 กันยายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)