ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
641
เดือนที่แล้ว
750
ปีนี้
3,694
ปีที่แล้ว
1,363
ทั้งหมด
5,058
ไอพี ของคุณ
34.228.185.211


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในโครงการปราชญ์ชาวบ้าน(ตะไคร้หอมไล่ยุง และโดนัทจิ๋ว) มาสอนวิธีการทำ เพื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้ในชีวิตประจำวัน และได้นำขนมโดนัทจิ๋วและแซนวิซแจกให้กับเด็กๆรับประทาน  เด็กๆมีความสุขในการรับประทานมากเลยค่ะ

11 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ภูเขาหินปะการัง) การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่สำคัญ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

29 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโครงการวันเกียรติยศ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบระดับพัฒนาการอนุบาล 3 ขวบ  และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย ที่ร่วมกันปฏิบัติงานมาในปีการศึกษา 2561  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกประสาน  จรรยารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มาเป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ได้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง และมีขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อค่ะ

28 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามปิดทำความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก หลังจากที่ได้ตรวจพบมีนักเรียนภายในศูนย์ฯ เป็นโรคมือ เท้า ปาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการติดต่อกันของโรคจากเด็กนักเรียน  ในครั้งนี้ได้ทำความสะอาดทั้งของเล่น อุปกรณ์ของใช้ต่างๆภายในศูนย์ เพื่อให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้โรคมือ เท้า ปาก กับมาเป็นอีกค่ะ  ในโอกาสนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามต้องขอขอบคุณฉวีวรรณ  กริมไช  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก  คุณสุภาพร  แน่นอุดร  นักวิชาการสุขาภิบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ได้มาให้คำแนะนำและมาช่วยทำความสะอาดค่ะ

25 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม  ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  วัดพระพุทธบาทชนแดน  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนานักเรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ - อารมณ์และสังคม และยังเเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยค่ะ

12 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในโครงการปราชญ์ชาวบ้าน (สบู่สมุนไพรใส่ใจสุขภาพ) มาสอนวิธีการทำสบู่ไว้ใช้ในครัวเรือน และในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และผู้ปกครองค่ะ 

25 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมชวนน้องเข้าวัด(กิจกรรมปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ "วิถีพุทธ" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกประสาน  จรรยารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน  ทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  และศึกษา เรียนรู้ สถานที่ต่างๆภายในวัดศิริรัตนวนารามค่ะ

18 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)  โดยส่งชุดการแสดงเข้าร่วม 2 ชุดการแสดง   1. ชุดการแสดงเต่างอย  และ 2. ชุดการแสดงรักข้ามคลอง  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสมอีกด้วย

11 มกราคม 2562

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมสืบทอดประเพณีต่อไปค่ะ

04 มกราคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมและหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ของวันขึ้นปีใหม่ (วันคริสต์มาส) ของชาวต่างชาติและสามารถเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเองได้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีความสนุก ตื่นเต้นในการทำกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดขึ้นมา และในโอกาสนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง ทุกท่านที่นำขนมมามอบให้เด็กๆในครั้งนี้ค่ะ

25 ธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้ชี้แจงและอธิบายการจัดกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ค่ะ

13 ธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม คำนึงถึงสุขภาพช่องปากของนักเรียน เพราะในช่วงวัย อายุ 2 - 3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพฟัน ให้แข็งแรงและไม่ให้เกิดฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ได้ส่งบุคคลากรมาทำการเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็กนักเรียนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุภายในเด็กเล็กค่ะ

14 พฤศจิกายน 2561

โครงการเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์  "วิถีพุทธ" เพื่อให้เด็กๆได้รับรู้ถึงหลักธรรม คำสอน และวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เมื่อไปทำบุญที่วัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาพรประกิจ กิจติ มโน เจ้าอาวาสวัดศิริรัตนวนาราม มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในครั้งนี้ค่ะ

19 กันยายน 2561

นางรุ่งทิพย์  จิตรสำราญ  ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเดินทาง เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 10  วันที่ 9 - 11 กันยายน  2561 โดยเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและอาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4000 ที่นั่ง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้แข่งขันต่อจากระดับภาคเหนือ ไปสู่ระดับประเทศ 1 รายการ คือ 1. การประกวดแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ

12 กันยายน 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวด Super Kids โดยได้รับรางวัลชมเชย แต่สิ่งที่ได้ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลคือประสบการณ์ที่เด็กๆได้รับจากนอกห้องเรียน คุณค่าทางการศึกษาไม่ใช่อยู่แค่ในตำราเรียน ในการประกวดครั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต้องขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ที่ได้เข้ามาให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการประกวดครั้งนี้ค่ะ

 

22 สิงหาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)