ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,217
ปีนี้
17,485
ปีที่แล้ว
20,884
ทั้งหมด
49,044
ไอพี ของคุณ
3.236.55.22

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง1 ก.พ. 2564
2คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเด็กแรกเกิด11 ม.ค. 2564
3คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม10 ม.ค. 2564
4คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง1 ต.ค. 2563
5คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงาน ของ อปท.29 พ.ค. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ29 พ.ค. 2563
8คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ29 พ.ค. 2563
9คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 253929 พ.ค. 2563
10คู่มือการเข้ารับการและการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล สปสช.29 พ.ค. 2563

1