ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,217
ปีนี้
17,485
ปีที่แล้ว
20,884
ทั้งหมด
49,044
ไอพี ของคุณ
3.236.55.22

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔10 ก.พ. 2564
2หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 ก.พ. 2564
3หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๒1 ก.พ. 2564
4หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒1 ก.พ. 2564
5หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒15 ธ.ค. 2563
6หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓1 ต.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล29 พ.ค. 2563
8หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕'๖๓1 เม.ย. 2563
9หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการพนักงนเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวม การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓2 มี.ค. 2563
10หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน1 เม.ย. 2562

1