ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
102
เดือนที่แล้ว
1,405
ปีนี้
4,049
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
14,724
ไอพี ของคุณ
3.235.29.190
ลำดับรายการวันที่
1การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)17 ก.ค. 2558
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)17 ก.ค. 2558
3การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2116 ก.ค. 2558
4การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร16 ก.ค. 2558
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ16 ก.ค. 2558
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ16 ก.ค. 2558
7การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์16 ก.ค. 2558
8การรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำนาญพิเศษถึงแก่กรรม)16 ก.ค. 2558
9การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ16 ก.ค. 2558
10การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว16 ก.ค. 2558
11การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ16 ก.ค. 2558
12การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำรับบำเหน็จปกติ เมื่อถึงแก่กรรม)16 ก.ค. 2558
13การรับแจ้งการย้ายออก16 ก.ค. 2558
14การรับแจ้งการย้ายปลายทาง16 ก.ค. 2558
15การรับแจ้งการย้ายเข้า16 ก.ค. 2558
16การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม16 ก.ค. 2558
17การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน16 ก.ค. 2558
18การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น16 ก.ค. 2558
19การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน16 ก.ค. 2558
20การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียน16 ก.ค. 2558

12  >> >|