ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
2,009
ปีนี้
19,425
ปีที่แล้ว
20,884
ทั้งหมด
50,984
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล8 ก.ค. 2564
2ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล8 ก.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์8 ก.ค. 2564
4คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ2 ก.ค. 2564
5ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมฯ10 ก.พ. 2564
6ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสร้างรั้วพร้อมทางเชื่อมฯ10 ก.พ. 2564
7คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ4 ส.ค. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง13 พ.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน9 เม.ย. 2563
10คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ1 ต.ค. 2562
11ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น2 มี.ค. 2561
12คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ1 ก.พ. 2561
13คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าข้าม31 ต.ค. 2560

1