ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
641
เดือนที่แล้ว
750
ปีนี้
3,694
ปีที่แล้ว
1,363
ทั้งหมด
5,058
ไอพี ของคุณ
34.228.185.211
ลำดับรายการวันที่
21การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการ16 ก.ค. 2558
22การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์16 ก.ค. 2558
23การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์16 ก.ค. 2558
24การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20-116 ก.ค. 2558
25การขอเลขที่บ้าน16 ก.ค. 2558
26การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2558
27การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) นิติบุคคล16 ก.ค. 2558
28การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) บุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2558
29การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) นิติบุคคล16 ก.ค. 2558
30การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดตั้งใหม่)16 ก.ค. 2558
31การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร16 ก.ค. 2558
32การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558
33การรับชาระภาษีป้าย16 ก.ค. 2558
34การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง16 ก.ค. 2558
35การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย16 ก.ค. 2558
36การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร16 ก.ค. 2558

|<<<12