ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
756
เดือนที่แล้ว
1,185
ปีนี้
1,941
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
12,616
ไอพี ของคุณ
35.173.57.84


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้องทั่วไป 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
หนังสือมอบอำนาจ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้อง งานทะเบียนพาญิชย์ (กรณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เจ้าของเอง) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้อง ศูนย์ยุติธรรมฯ (ศยช.2) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ศยช.4) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ (ด้วยตนเอง) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ (ด้วยผู้แทน) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แนบท้าย (แบบ ทพ.) สำหรับผู้ค้าทางระบบออนไลน์ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
คำร้องขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอใบอนุญาต หรือต่ออายุ การจัดตั้งตลาด 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1