ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
456
เดือนที่แล้ว
1,380
ปีนี้
10,704
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
21,379
ไอพี ของคุณ
3.236.8.46ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ฯ

เวลา 08.00 – 12.00 น.


- นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฯ รับชมชมวีดีทัศน์แนะนำบริบทพื้นที่

- ลงพื้นที่ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม รับ ฟังการบรรยาย เรื่องความเชื่อมโยงการทำงาน หว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง และ ชมรมผู้สูงอายุฯ ในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ คณะเจ้าหน้าที่
มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นที่ระลึก

- ลงพื้นที่ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม รับฟังบรรยาย หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจากการคัดแยกขยะชุมชนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” โดย คณะ
กรรมการชมรมฯและนักพัฒนาชุมชน ทต.ท่าข้าม

- ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลท่าข้าม ศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอชนแดน โดย คณะวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ

- ร่วมรับประทานอาหารปิ่นโตพร้อมกันกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม

 

เวลา 13.00 -16.00 น.


- สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และแนวทางการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป


 
25 กันยายน 2562