ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,204
เดือนที่แล้ว
1,185
ปีนี้
2,389
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
13,064
ไอพี ของคุณ
34.239.151.158


06 มกราคม 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าข้ามให้การต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในกิจกรรมโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน(พชม.) พร้อมทั้ง จัดทำข้อตกลง(MOU) ร่วมกัน โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธี และมีการประชุมติดตามผลประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดัหมู่บ้าน(พชม.)พร้อมประชุมวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2563 ณ เทศบาลตำบลท่าข้ามา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

27 พฤศจิกายน 2562

13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามและคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ตุลาคม 2562

นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะตรวจติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำ คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม เทศบาลตำบลท่าข้าม หน่วยงานภายใต้ข้อตกลงแห่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

03 ตุลาคม 2562

24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ฯ

เวลา 08.00 – 12.00 น.


- นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฯ รับชมชมวีดีทัศน์แนะนำบริบทพื้นที่

- ลงพื้นที่ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม รับ ฟังการบรรยาย เรื่องความเชื่อมโยงการทำงาน หว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง และ ชมรมผู้สูงอายุฯ ในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ คณะเจ้าหน้าที่
มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นที่ระลึก

- ลงพื้นที่ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม รับฟังบรรยาย หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจากการคัดแยกขยะชุมชนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” โดย คณะ
กรรมการชมรมฯและนักพัฒนาชุมชน ทต.ท่าข้าม

- ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลท่าข้าม ศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอชนแดน โดย คณะวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ

- ร่วมรับประทานอาหารปิ่นโตพร้อมกันกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม

 

เวลา 13.00 -16.00 น.


- สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และแนวทางการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป

25 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ณ วัดศิริรัตนวนาราม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และกราบนมัสการ พระมหา พรประกิจ กิตติมโน เจ้าอาวาสวัดศิริรัตนวนาราม พร้อมพระวิทยากร ขึ้นบรรยายธรรม ในหัวข้อ “อยู่เย็นด้วยศีล และเป็นสุขด้วยธรรม” เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อไป

20 กันยายน 2562


๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิด โครงการ "นากล้าโยน ปลูกวันแม่" โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

13 สิงหาคม 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดศิริรัตนวนาราม
คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า ประชาชน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
โดยมี พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสงฆ์
นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฆราวาส
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดศิริรัตนวนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

28 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) ลงพื้นที่ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงโครงการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้นเรียน (ป.1-ม.3) เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
ว่าคืออะไร ขั้นตอนการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและน้องๆนักเรียนทุกคนในวันนี้ครับ

18 ธันวาคม 2561

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับเยาวชน การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 29สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณครูมานิตย์ กุลวงษ์ วิทยากรโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

29 สิงหาคม 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 การส่งเสริมอาชีพการทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณกัญญาภัทร ชุมสิงห์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิทยากรโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

28 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน การส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดจากเศษวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

27 สิงหาคม 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม 
นายพิชัยรัช ไชยอัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนแดน
นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ กศน.อำเภอชนแดน
นายชูชาติ รู้นันต๊ะ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และนักเรียนผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานครฯ
ในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม (ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำดับที่ 2) และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าข้าม

27 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 
รุ่นที่1 วันที่ 21 สิงหาคม คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 
รุ่นที่2 วันที่ 22 สิงหาคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าม ณ วัดศิริรัตนวนาราม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 
22 สิงหาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)