ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
641
เดือนที่แล้ว
750
ปีนี้
3,694
ปีที่แล้ว
1,363
ทั้งหมด
5,058
ไอพี ของคุณ
34.228.185.211


เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) ลงพื้นที่ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงโครงการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้นเรียน (ป.1-ม.3) เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
ว่าคืออะไร ขั้นตอนการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและน้องๆนักเรียนทุกคนในวันนี้ครับ

18 ธันวาคม 2561

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับเยาวชน การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 29สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณครูมานิตย์ กุลวงษ์ วิทยากรโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

29 สิงหาคม 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 การส่งเสริมอาชีพการทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณกัญญาภัทร ชุมสิงห์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิทยากรโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

28 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน การส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดจากเศษวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

27 สิงหาคม 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม 
นายพิชัยรัช ไชยอัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนแดน
นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ กศน.อำเภอชนแดน
นายชูชาติ รู้นันต๊ะ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และนักเรียนผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานครฯ
ในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม (ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำดับที่ 2) และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าข้าม

27 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 
รุ่นที่1 วันที่ 21 สิงหาคม คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 
รุ่นที่2 วันที่ 22 สิงหาคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าม ณ วัดศิริรัตนวนาราม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 
22 สิงหาคม 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมทางการเกษตร สำรวจพื้นที่ความเสียหายผู้ประสบภัย

21 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิด โครงการ "ปลูกวันแม่"โดยมีนายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าข้าม

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธี

26 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปัญหาควันไฟและการสร้างความรำคาญ ภายในเขตชุมชนที่ 1 บ้านน้อยพัฒนา 

20 กรกฎาคม 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ต้อนรับทีมประเมินและเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอของเขตสุขภาพที่ ๒ ประกอบด้วย คณะอาจารย์จาก ม.นเรศวร นำทีมโดย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ และจากสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มาประเมินเยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของอำเภอชนแดน และเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

18 กรกฎาคม 2561

ฝนตกติดต่อกันหลายวัน นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการระบายท่อน้ำอุดตันในจุดที่น้ำท่วมขัง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ช่วง 16-18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมขัง ไฟฟ้าดับ เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) สัตว์มีพิษเข้าบ้าน ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้  ศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 056-767123 ตลอด24ชั่วโมง   กองช่าง 056-767376 และสำนักปลัดเทศบาล 056-767385 

18 กรกฎาคม 2561

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประธานการประชุมกรรมการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลท่าข้าม  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

10 กรกฎาคม 2561

นายประสาน  จรรยารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมเดินทางเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจ ให้กับเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่16 ประจำปี 2561 การแข่งขันระดับปฐมวัย​2ขวบ​  รายการ​ ตัวต่อเล่าเรื่อง​กับ​ฟังเสียง​ ณ​ เทศบาลนครแม่สอด​ จ.ตาก​ ช่วงวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 (ผลปรากฎได้อันดับที่3 เหรียญเงิน)

08 กรกฎาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)