ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
3,107
เดือนที่แล้ว
3,107
ปีนี้
8,838
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
19,513
ไอพี ของคุณ
18.232.38.214ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก "วัดไข้ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ"
วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต. เทศบาลตำบลท่าข้าม) ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดนัด และขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

29 พฤษภาคม 2563

26 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ยังคงดำเนินการลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามอย่างต่อเนื่อง ในการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์น้ำประปาขาดแคลน
และเนื่องจากช่วงนี้มีผู้มาเขียนคำร้องเพื่อขอน้ำในการอุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกหลังคาเรือนโดยการเพิ่มระยะเวลาการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้บริการตามคิวที่มาดำเนินการเขียนคำร้องไว้

18 พฤษภาคม 2563

"ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด"

นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน อสม.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด) ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๘ ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยถุงยังชีพ "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" ได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยส่วนหนึ่งมาจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา ร่วมกันบริจาคเงินและเครื่องบริโภค ร้านค้าต่างๆในชุมชนที่มอบสิ่งของและลดราคาสินค้าให้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชุมชนของเรา และคุณวารุณี ธีระภัทรานนท์ ที่ได้สมทบถุงยังชีพร่วมบริจาคในครั้งนี้

15 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้ามทั้ง ๘ ชุมชน จากสถานการณ์น้ำประปาขาดแคลน เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการบริโภคและอุปโภคในแต่ละชุมชน โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถมาแจ้งความประสงค์ในการขอรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ที่ งานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม รวมถึงทางเทศบาลตำบลท่าข้ามได้นำน้ำไปเติมไว้ให้ ณ จุดบริการน้ำใช้(ถังสีฟ้า)ในแต่ละชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งครับ

14 พฤษภาคม 2563

ภารกิจเคาะประตูบ้านต้านไข้เลือดออก โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับ อสม.เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามทุกชุมชนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนของเรานั้น ยังคงต้องช่วยกันสำรวจพื้นที่และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน เพื่อดำเนินการควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลายให้ลดลง ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ
ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว
เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ

เพื่อพวกเราทุกคนจะได้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันครับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลท่าข้าม

29 เมษายน 2563

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ด้วยความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม คณะผู้บริหารเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับขบวนรถปฏิบัติการของทางเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม บริเวณริมถนนสายหลักเส้น 113 ของชุมชนทั้งสองฝั่ง และทุกซอยในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

13 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอขอบคุณ คุณสูตร ศิวิไลซ์ ร้านดงขุยไวนิล ที่มอบ face shield จำนวน 30 อัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยและป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม เนื่องจากหน้ากากแบบ Face Shield สามารถใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 จากละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ได้
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

08 เมษายน 2563

๓ เม.ย.๖๓
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าข้าม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้ามได้ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่สาธารณะทั้ง ๘ ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามแผนปฏิบัติการขจัดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมีแผนดำเนินการในทุกวันศุกร์ของเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 เพื่อการกำจัดเชื้อไวรัสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

08 เมษายน 2563

คืนวันที่ ๕ เม.ย.๖๓
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่หลังจากเกิดลมพายุกรรโชกแรงในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม พบต้นไม้ใหญ่ล้มทับอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคม) โดยนายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการช่วยเหลือทางโรงเรียน นำต้นไม้ใหญ่ออกเพื่อให้ทางโรงเรียนได้สำรวจความเสียหายของอาคารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมในเบื้องต้นต่อไป

08 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลท่าข้ามขอขอบคุณ ร้านวิชิตการเกษตรมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 50 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยและป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าข้ามจะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการร่วมกับ อสม.ในเขตพื้นที่ต่อไป
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

08 เมษายน 2563

2 เมษายน 2563 นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และกำนันหาญศึก ทรงสวัสดิ์ กำนันตำบลท่าข้าม ให้การต้อนรับ นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และแกนนำชุมชนจำนวน 4 ท่าน โดยยึดหลัก SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อศึกษาการทำ EM BALL และการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษและการปศุสัตว์ เพื่อนำกลับไปใช้และต่อยอดในพื้นที่ตำบลหนองไผ่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประชาชนขาดรายได้ไม่สามารถออกไปทำงาน หรือหาซื้ออาหารได้สะดวก การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จะทำให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือนจะทำให้เกิดพอกินพอใช้และพึ่งพาตนเองได้ เป็นแนวทางให้เราก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปพร้อมกันได้อีกแนวทางหนึ่ง

02 เมษายน 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลท่าข้ามได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม

25 มีนาคม 2563

24 มี.ค.2563
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ลงพื้นที่ใช้มาตรการเข้มในการคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด-19 ตาม คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 696 /2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แพร่ระบาด ด้วยการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ โดยให้พ่อค้าแม่ค้าทุกร้านต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดหาแอลกอฮอล์เจล ไว้ให้ลูกค้าใช้ล้างมือก่อนซื้อขายสินค้ากัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้เปิดได้เฉพาะเป็นตลาดนัดในการจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับตลาดที่มีการจำหน่ายเสื้อผ้าตลาดสินคมือสอง ให้ปิดทั้งหมด

25 มีนาคม 2563

25 มี.ค.2563
เทศบาลตำบลท่าข้ามได้เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 โดยจัดป้ายภาพ-ข้อความ ติดตั้งบริเวณทางเข้าสำนักงานและในเขตชุมชน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ พนักงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และหากเดินทางมาจากต่างจังหวัดและประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เทศบาลตำบลท่าข้ามทันที และเทศบาลตำบลท่าข้ามได้จัดให้มีการเดินทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาล ที่จุดด้านหน้าอาคารทางเข้าหลักเพียงทางเดียว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยด้วย

จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้

25 มีนาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)