ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,648
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
25,888
ทั้งหมด
85,460
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

1
 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย ได้ที่ http://www.gad.moi.go.th/National.html

โดยกลุ่มกิจการพิเศษ

07 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน
เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
นำหลักฐานบัตรประชาชนและใบเสร็จ(ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำคงเหลือคืนในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชี ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน ภายใน 60 วัน

28 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:00 น.
ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว
23 พฤศจิกายน 2565

การจัดการขยะในครัวเรือน,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
17 พฤศจิกายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาค,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00-15:00 น.
ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว
07 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
วัน พุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2566
02 พฤศจิกายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.เนื่องจากท่อประปาแตก
ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว
24 ตุลาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาค,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00-15:00 น.
ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว
21 ตุลาคม 2565

ขอเชิญบริจาคโลหิต,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ในวันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอชนแดน

06 ตุลาคม 2565

รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

ประกาศ จากสัสดีอำเภอชนแดน ขอให้ทหารกองเกินที่เกิดปีมะเมีย พ.ศ.๒๕๔๕ ภูมิลำเนาอำเภอชนแดน ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.๓๕) ณ ทีว่าการอำเภอชนแดน ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ

04 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัครผู้ถือหุ้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน บ้านหนองตาด,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

ตามที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน บ้านหนองตาดได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกผู้ถือหุ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนบ้านหนองตาดโดยเปิดจองหุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท  (รอบที่๑) ไม่จำกัด จำนวนหุ้น

16 สิงหาคม 2565

ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

01 กรกฎาคม 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 5 ณ วัดศิริรัตน์วนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีขาวหรือสีอ่อน) ขอบคุณครับ

27 มิถุนายน 2565

จัดเตรียมสถานที่เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
วันจันทร์ที่27 มิถุนายน 2565
เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยนางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมจัดเตรียมสถานที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ วัดศิริรัตน์วนาราม ตำบลท่าข้าม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565

 ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปา โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ,เทศบาลตำบลท่าข้าม,thakhamlocal.go.th
21 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (198 รายการ)