ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
4,658
ปีนี้
32,777
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
119,853
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม


นางอรอนงค์ นนธราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายเอกชัย แสวงทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวพลอยชมพู ทับเอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเมทนี ทรงสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายสมนึก ดีผาด
นักจัดการงานทั่่วไปปฏิบััติการ


นางสาวเบญจมาศ สอนสุภาพ
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน


นายปรมัตถ์ เพชรบังเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบััติการ


นายใหญ่ ศรีสมุทร
คนงานประจำรถขยะ


นายวรินทร ธรรมประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายก้องบำเพ็ญ ชาวสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์นางประนอม สุขพิสาร
คนงาน


นางสาวราตรี จรูญวิทยา
คนงาน


นางสาวน้ำทิพย์ ชาติวรรณ
คนงาน (งานธุรการ)


นางสาวอุทุมพร แก้วมล
คนงาน


นายเอกราช จันทร์ศิริ
คนงาน (พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)


นายทิวา สิทธิเกษร
คนงาน