ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
600
เดือนที่แล้ว
2,298
ปีนี้
14,734
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
101,810
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การให้โทษ ขวัญกำลังใจ26 เม.ย. 2565
2สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256226 เม.ย. 2565
3ประกาศหลัดเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ 256426 เม.ย. 2565
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกาารสอบสวน การลงโทษทางวินัย 255826 เม.ย. 2565
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 255826 เม.ย. 2565
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 255826 เม.ย. 2565
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น26 เม.ย. 2565
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ฯ 256226 เม.ย. 2565
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 256226 เม.ย. 2565
10ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานเทศบาล 256426 เม.ย. 2565
11ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ครูได้รับเงินเดือนในกรณีวุฒิสูงขึ้น 256426 เม.ย. 2565
12ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 256126 เม.ย. 2565
13ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.256226 เม.ย. 2565
14ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 256426 เม.ย. 2565
15ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน 256426 เม.ย. 2565
16ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน26 เม.ย. 2565
17แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูวิทยฐานะ26 เม.ย. 2565
18ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ26 เม.ย. 2565
19ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนฯ26 เม.ย. 2565

1