ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
4,658
ปีนี้
32,777
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
119,853
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ธ.ค. 2565
2มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 มิ.ย. 2565
3มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลตำบลท่าข้าม14 มิ.ย. 2565
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าข้าม 14 มิ.ย. 2565
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลท่าข้าม 14 มิ.ย. 2565
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลท่าข้าม14 มิ.ย. 2565
7มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม 27 เม.ย. 2565
8แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย1 ก.ย. 2564
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าข้าม1 มิ.ย. 2564
10มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลท่าข้าม 16 เม.ย. 2564
11มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต19 พ.ค. 2563

1