ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,648
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
25,888
ทั้งหมด
85,460
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 มิ.ย. 2565
2มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลตำบลท่าข้าม14 มิ.ย. 2565
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าข้าม 14 มิ.ย. 2565
4มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลท่าข้าม 14 มิ.ย. 2565
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลท่าข้าม14 มิ.ย. 2565
6มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม 27 เม.ย. 2565
7แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย1 ก.ย. 2564
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าข้าม1 มิ.ย. 2564
9มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลท่าข้าม 16 เม.ย. 2564
10มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต19 พ.ค. 2563

1