ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,648
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
25,888
ทั้งหมด
85,460
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕27 ก.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)28 ก.พ. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มีนาคม28 ก.พ. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์25 ก.พ. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ นข 1788 เพชรบูรณ์7 ก.พ. 2565
6คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก25 ม.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รุ่น HP Laser jet4 ม.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์4 ม.ค. 2565
9ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน29 ธ.ค. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว29 ธ.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร27 ธ.ค. 2564
12คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการ8 พ.ย. 2564
13ประกาศ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล8 ก.ค. 2564
14ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล8 ก.ค. 2564
15ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์8 ก.ค. 2564
16คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ2 ก.ค. 2564
17ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมฯ10 ก.พ. 2564
18ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสร้างรั้วพร้อมทางเชื่อมฯ10 ก.พ. 2564
19คำสั่ง ทต.ท่าข้าม เรื่อง การกำกับการปฏิบัติราชการและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ4 ส.ค. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง13 พ.ค. 2563

1 2   >>  >|