ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
4,897
เดือนที่แล้ว
4,897
ปีนี้
9,684
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
96,760
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114

ลำดับรายการวันที่
1การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)17 ก.ค. 2558
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)17 ก.ค. 2558
3การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร16 ก.ค. 2558
4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย16 ก.ค. 2558
5การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง16 ก.ค. 2558
6การรับชาระภาษีป้าย16 ก.ค. 2558
7การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558
8การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร16 ก.ค. 2558
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดตั้งใหม่)16 ก.ค. 2558
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) นิติบุคคล16 ก.ค. 2558
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) บุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2558
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) นิติบุคคล16 ก.ค. 2558
13การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2558
14การขอเลขที่บ้าน16 ก.ค. 2558
15การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20-116 ก.ค. 2558
16การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์16 ก.ค. 2558
17การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์16 ก.ค. 2558
18การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการ16 ก.ค. 2558
19การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียน16 ก.ค. 2558
20การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน16 ก.ค. 2558

1 2   >>  >|