ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
4,658
ปีนี้
32,777
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
119,853
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าม10 มี.ค. 2565
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)17 ก.ค. 2558
3การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)17 ก.ค. 2558
4การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร16 ก.ค. 2558
5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย16 ก.ค. 2558
6การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง16 ก.ค. 2558
7การรับชาระภาษีป้าย16 ก.ค. 2558
8การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558
9การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร16 ก.ค. 2558
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดตั้งใหม่)16 ก.ค. 2558
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) นิติบุคคล16 ก.ค. 2558
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) บุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2558
13การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) นิติบุคคล16 ก.ค. 2558
14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2558
15การขอเลขที่บ้าน16 ก.ค. 2558
16การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20-116 ก.ค. 2558
17การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์16 ก.ค. 2558
18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์16 ก.ค. 2558
19การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการ16 ก.ค. 2558
20การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียน16 ก.ค. 2558

1 2   >>  >|