ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,648
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
25,888
ทั้งหมด
85,460
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

ลำดับรายการวันที่
1แนวทางปฏิบัติตามแผนตามแผนพัฒนาท้องถิ่่นฯ1 มิ.ย. 2565
2บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน พ.ค.6524 พ.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร10 พ.ค. 2565
4บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน เม.ย.6518 เม.ย. 2565
5บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.พ.6517 ก.พ. 2565
6บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ม.ค.6518 ม.ค. 2565
7บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ธ.ค.6420 ธ.ค. 2564
8บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ต.ค.6425 ต.ค. 2564
9บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.ย.6422 ก.ย. 2564
10บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ส.ค.6425 ส.ค. 2564
11บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.ค.6427 ก.ค. 2564
12บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน มิ.ย.6410 มิ.ย. 2564
13บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน พ.ค.6419 พ.ค. 2564
14บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน เม.ย.6423 เม.ย. 2564
15บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน มี.ค.6415 มี.ค. 2564
16บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ม.ค.6412 ม.ค. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดตั้้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าข้าม 4 ม.ค. 2564
18ระเบียบกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 254217 พ.ย. 2563
19แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร13 มิ.ย. 2561
20ระเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254224 ก.พ. 2561

1 2   >>  >|