ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




facebook





ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

index.php?_mod=MFdVVVc5NnFvMzA9



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
744
เมื่อวานนี้
198
เดือนนี้
851
เดือนที่แล้ว
5,593
ปีนี้
45,083
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
132,159
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี22 มิ.ย. 2566
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม22 มิ.ย. 2566
3แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร26 ม.ค. 2566
4ประกาศโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ และสถานที่ขอรับข้อมูลข่าวสาร24 ม.ค. 2566
5คำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสาร23 ม.ค. 2566
6ระเบียบเทศบาลตำบลท่าข้าม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๖20 ม.ค. 2566
7ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลท่าข้าม ว่าด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๖20 ม.ค. 2566
8คำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร17 ม.ค. 2566
9แนวทางปฏิบัติตามแผนตามแผนพัฒนาท้องถิ่่นฯ1 มิ.ย. 2565
10บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน พ.ค.6524 พ.ค. 2565
11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร10 พ.ค. 2565
12บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน เม.ย.6518 เม.ย. 2565
13บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.พ.6517 ก.พ. 2565
14บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ม.ค.6518 ม.ค. 2565
15บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ธ.ค.6420 ธ.ค. 2564
16บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ต.ค.6425 ต.ค. 2564
17บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.ย.6422 ก.ย. 2564
18บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ส.ค.6425 ส.ค. 2564
19บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.ค.6427 ก.ค. 2564
20บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เดือน มิ.ย.6410 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|