ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,648
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
25,888
ทั้งหมด
85,460
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฎิบัติงานการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ1 ธ.ค. 2565
2คูมือ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลทาขาม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์24 มี.ค. 2565
3คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)1 ก.พ. 2565
4คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง1 ก.พ. 2564
5คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเด็กแรกเกิด11 ม.ค. 2564
6คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม10 ม.ค. 2564
7คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง1 ต.ค. 2563
8คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงาน ของ อปท.29 พ.ค. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ29 พ.ค. 2563
11คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ29 พ.ค. 2563
12คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 253929 พ.ค. 2563
13คู่มือการเข้ารับการและการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล สปสช.29 พ.ค. 2563

1