ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
4,658
ปีนี้
32,777
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
119,853
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม16 มี.ค. 2566
2คู่มือการปฎิบัติงานการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ15 ก.พ. 2566
3คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)1 ก.พ. 2565
4คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง1 ก.พ. 2564
5คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเด็กแรกเกิด11 ม.ค. 2564
6คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม10 ม.ค. 2564
7คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง1 ต.ค. 2563
8คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงาน ของ อปท.29 พ.ค. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ29 พ.ค. 2563
11คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ29 พ.ค. 2563
12คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 253929 พ.ค. 2563
13คู่มือการเข้ารับการและการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล สปสช.29 พ.ค. 2563

1