ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
4,658
ปีนี้
32,777
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
119,853
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.256622 มี.ค. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 เม.ย. 2565
3การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน “การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม"25 มี.ค. 2565
4รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เรื่อง การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ของเทศบาลตำบลท่าข้าม” 10 ม.ค. 2565
5การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”24 พ.ย. 2564
6การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน “พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570”26 ต.ค. 2564
71) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 25639 มิ.ย. 2563
8รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปี พ.ศ. 256229 พ.ค. 2563

1