ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
600
เดือนที่แล้ว
2,298
ปีนี้
14,734
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
101,810
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ใบสมัครและหลักเกณฑ์ การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 20 ธ.ค. 2565สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้องขอถังขยะ 13 มิ.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำร้องทั่วไป 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
หนังสือมอบอำนาจ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แนบท้าย (แบบ ทพ.) สำหรับผู้ค้าทางระบบออนไลน์ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำร้อง งานทะเบียนพาญิชย์ (กรณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เจ้าของเอง) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 13 มิ.ย. 2561กองช่างDownload
แบบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 13 มิ.ย. 2561กองช่างDownload
แบบใบอนุญาตคลื่อนย้ายอาคาร 13 มิ.ย. 2561กองช่างDownload
คำร้องขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1