ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
4,658
ปีนี้
32,777
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
119,853
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบสรุปคำของบประมาณตามแผนงาน (แบบ งป.1) 14 มิ.ย. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำของบประมาณรายจ่าย (แบบ งป.2) 14 มิ.ย. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำของบประมาณรายจ่าย(กรณีโครงการ) แบบ งป.3 14 มิ.ย. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบฟอร์ม งป.1 งป.2 งป.3 14 มิ.ย. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ 14 มิ.ย. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มิ.ย. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้องขอถังขยะ 13 มิ.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำร้องทั่วไป 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
หนังสือมอบอำนาจ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แนบท้าย (แบบ ทพ.) สำหรับผู้ค้าทางระบบออนไลน์ 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 13 มิ.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำร้อง งานทะเบียนพาญิชย์ (กรณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เจ้าของเอง) 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ 13 มิ.ย. 2561สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 13 มิ.ย. 2561กองช่างDownload
แบบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 13 มิ.ย. 2561กองช่างDownload
แบบใบอนุญาตคลื่อนย้ายอาคาร 13 มิ.ย. 2561กองช่างDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1