ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
102
เดือนที่แล้ว
1,405
ปีนี้
4,049
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
14,724
ไอพี ของคุณ
3.235.29.190


-:- การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV-19) 
-:- คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-:- คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ทึ่ 696/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สั่งให้ปิดชั่วคราว วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 12 เมษายน 2563 
-:- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
-:- แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
-:- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูณณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 4) 
-:- ประชาสัมพันธ์ แผนการออกหนงยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 
-:- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาด ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้อกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้านชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อย 
-:- จังหวัดเพชรบูรณ์ วางมาตรการเฝ้าและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ( COVID-19)และเตรียมการรับสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 
-:- ประกาศเลื่อนกิจกรรมภายใต้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และแกนนำชุมชนจำนวน 4 ท่านศึกษาการทำ EM BALL และการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษและการปศุสัตว์
กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ลงพื้นที่ใช้มาตรการเข้มในการคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด-19 ตาม คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 696 /2563
เทศบาลตำบลท่าข้ามได้เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 โดยจัดป้ายภาพ-ข้อความ ติดตั้งบริเวณทางเข้าสำนักงานและในเขตชุมชน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ พนักงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ประชุมเร่งด่วน ในมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน เพื่อวางแผนนโยบายในการคัดกรอง ค้นหาเฝ้าระวังคนในพื้นที่ที่มีความเสียง
มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าข้าม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
วัดศิริรัตน์วนาราม
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ

ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้
กลุ่มผลิตเตาชีวมวล (เศษไม้)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   หนังสือราชการอำเภอชนแดน   กรมจัดหางาน