ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
377
เดือนที่แล้ว
2,365
ปีนี้
8,767
ปีที่แล้ว
20,884
ทั้งหมด
40,326
ไอพี ของคุณ
3.227.0.150


-:-  นายนพดล กันหา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในองค์กร (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
-:- ขอเชิญกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
-:- กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ขอแจ้งหยุดทำการเรียน การสอน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid - 19) 
-:- ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 23)  
-:- คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตราการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
-:- ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานของรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
-:- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศ เรื่อง การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้เท่านั้น 
-:- วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง รับบัตร ๒ ใบ บัตรเลือกตั้งสีม่วงลงคะแนนเลือกนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม บัตรเลือกตั้งสีชมพูลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม 
ยึดหลัก D-M-H-T-T เผื่อรับมือโควิด 19
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้้อ COVID-19
กิจกรรมบิ็กคลีนนิ่งเดย์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตั้้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ให้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มาติดต่อราชการ
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ งานกู้ชีพกู้ภัยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าข้าม รับแจ้งจากรพ.ชนแดน ออกรับผู้ป่วย นางสาวณภัทร อยู่มา อายุ17ปี รถจักรยานล้มมีแผลปูดบวมบริเวณหน้าผาก และมีแผลฉีกขาดบริเวณแขนซ้าย นำส่งรพ.ชนแดนเพื่อดูอาการต่อไป
นพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ งานกู้ชีพกู้ภัยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ออกรับผู้ป่วยเพศหญิงอายุประมาณ 60-70ปี มีอาการมีไข้ เหนื่อยหอบ นำส่งรพ.ชนแดนเพื่อดูอาการต่อไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.


วัดศิริรัตน์วนาราม
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้
กลุ่มผลิตเตาชีวมวล (เศษไม้)


ระบบต่างๆระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุลิ้งค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมictฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐปปชสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระทรวงมหาดไทย