ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
1,710
เดือนที่แล้ว
1,867
ปีนี้
3,577
ปีที่แล้ว
20,884
ทั้งหมด
35,136
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อและชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม สามารถสมัครฯ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม และ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณ์ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศ ศพด. เทศบาลตำบลท่าข้าม แจ้งเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 25 ม.ค.64 
-:- ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญดังนี้ ๑. ให้ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยง จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. ให้จัดเลี้ยงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. ให้สถานศึกษาเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
-:- กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงฯ 
-:- คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ปิดสถานที่เสี่ยงฯ) 
-:- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ (งดการดำเนินงานจัดกิจกรรมในวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 20 ) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 #อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารรุ่นที่1 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (สำหรับผู้สัมผัสอาหาร) เทศบาลตำบลท่าข้ามจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี
วันอังคารที่๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนพดล กันหา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ออกตรวจตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการค้าและผู้เข้าใช้บริการตลาดนัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 #รุ่นที่1 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (สำหรับผู้ประกอบกิจการ) เทศบาลตำบลท่าข้ามจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี
นจันทร์ที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้ามออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพศหญิง อายุ70-80ปีมีอาการกินข้าวไม่ได้ลิ้นแข็งส่งรพ.ชนแดน เพื่อดูอาการต่อไป
วันอาทิตย์ที่๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนพดล กันหา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ออกตรวจตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการค้าและผู้เข้าใช้บริการตลาดนัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้ามออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพศหญิง อายุประมาณ70-80ปีมีอาการเหนื่อยหอบไม่มีแรงส่ง รพ.ชนแดนเพื่อดูอาการต่อไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.


วัดศิริรัตน์วนาราม
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้
กลุ่มผลิตเตาชีวมวล (เศษไม้)


ระบบต่างๆระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุลิ้งค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมictฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐปปชสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระทรวงมหาดไทย